O nas.

O NAS:

Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) to placówki, które tworzy się w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pośrednim celem jest przygotowanie tych osób do życia w otwartym środowisku, na otwartym rynku pracy, a co za tym idzie-pomoc w realizacji niezależnego, samodzielnego i aktywnego zawodowego i społecznego życia.

Zgodnie z ideą, działalność ZAZ-ów opiera się na wprowadzeniu osób niepełnosprawnych na rynek pracy, przy jednoczesnym stworzeniu dla nich specjalnych warunków, a ZAZ-y uznać można za ogniwo pośrednie pomiędzy instytucjami skierowanymi wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy i Kluby Samopomocy a otwartym rynkiem pracy, z którego osoby nie mające możliwości samodzielnego funkcjonowania są praktycznie wykluczone. W ZAZ mogą znaleźć zatrudnienie również osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie uczestniczyły w zajęciach WTZ -w szczególności te, które zostały skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy.

Z uwagi na zatrudnianie przez ZAZy ponad 70% pracowników niepełnosprawnych, umożliwiają one swoim kontrahentom korzystanie z ulg w opłatach na PFRON. Zgodnie z art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, nabywca towaru lub usługi od ZAZ-ów może z takiej ulgi skorzystać.

Na tworzenie zakładów aktywności zawodowej mają wpływ potrzeby środowiska oraz wysokość środków finansowych PFRON, przekazywanych samorządom województwa w poszczególnych latach. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, bezpośrednią realizacją tego zadania zajmuje się Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych.

Od 2005 roku w województwie kujawsko-pomorskim sukcesywnie tworzone są Zakłady Aktywności Zawodowej. Obecnie w regionie działa prężnie sześć ZAZ-ów: w Bydgoszczy, Białych Błotach, Brodnicy, Drzonowie, Radziejowie i Wąbrzeźnie.

Tworzony jest kolejny zakład, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Tucholi. Planowane rozpoczęcie działalności placówki określono na 2013 r. Oferował będzie usługi w zakresie gastronomii i cateringu, prac porządkowych, krawiectwa oraz centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową i siłownią oraz salą zabaw i edukacji dla dzieci.

Według danych z 30 czerwca 2012 r. zakłady aktywności zawodowej zatrudniały 236  pracowników niepełnosprawnych oraz 70 pracowników do obsługi.

Materiał przygotowany przez Panią Marię Dreszer

Pełnomocnika Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych

28.12.2012 r.