Logo.

LOGO:

W trakcie tegorocznych spotkań kierownictwa Zakładów Aktywności Zawodowej, z panem Michałem Korolko, Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz panią Marią Dreszer, Pełnomocnikiem Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych, powstał pomysł przygotowania wspólnego dla wszystkich ZAZ-ów logo. Każdy z zakładów mógł zgłaszać swoje propozycje. Ostatecznie wybrano projekt ZAZ-u w Drzonowie, który opracowany został we współpracy z ZA-Zem w Białych Błotach. Logo będzie marką produktów przygotowywanych przez ZAZ-y, które funkcjonują lub będą tworzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Kolorystyka logotypu nawiązuje do barw województwa kujawsko-pomorskiego.