Program konferencji.

 Konferencja pn. „Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych – ich możliwości a potrzeby pracodawców”

4 grudnia  2012 roku

 miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala 215

 

Godzina 09.30 – 10.00   Rejestrowanie uczestników Konferencji

Godzina 10.00 – 10.30   Otwarcie wystawy rękodzieła artystycznego osób niepełnosprawnych o tematyce bożonarodzeniowej pn. „My tez potrafimy”  – Dorota Jakuta ─ Przewodnicząca Sejmiku Województwa

Godzina 10.30 – 10.45   Otwarcie Konferencji – Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego    

Godzina 10.45 – 11.30   Promocja produktu ZAZ,  jako zakupu prospołecznego:

- prezentacja katalogu produktów ZAZ oraz strony internetowej wspólnej dla wszystkich Zakładów Aktywności Zawodowej województwa kujawsko-pomorskiego - Jerzy Witkowski - Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy

- działalność ZAZ na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Maria Dreszer - Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Osób Niepełnosprawnych

Godzina 11.30 – 12.00   Przerwa na kawę + zwiedzanie wystawy

Godzina 12.00 – 12.30   Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - nowe podejście do niepełnosprawności - Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Godzina 12.30 – 13.30  Korzyści finansowe wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy – Wojciech Skiba - Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

Przykłady dobrych praktyk:

o   Oczekiwania pracodawcy w stosunku od osób niepełnosprawnych jako potencjalnych pracowników - Hanna Stępień -  Dyrektor PPUH Erplast Zakład Pracy Chronionej w Bydgoszczy

o   Możliwości i perspektywy niepełnosprawnego pracownika - Justyna Rogowska Fundacja Szans dla Niewidomych

Godzina 13.30 – 14.00   Dyskusja z udziałem zaproszonych gości

Godzina 14.00                Zakończenie konferencji

Godzina 14.00                Wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej