PRACOWNICY/SZKOLENIA.

Pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie wzięli udział w kursach zawodowych.  Beneficjenci nabyte umiejętności wykorzystają w pracy w Zazie. Przeszkoleni Pracownicy potrafią sprostać wymaganiom związanymi  z pracą wykonywaną na określonym stanowisku.