ZAZ w Drzonowie otrzymał tytuł Super Lodołamacza.

W dniu 15 września 2014 roku Kapituła konkursu „Lodołamacze” regionu kujawsko – pomorskiego przyznała Zakładowi Aktywności Zawodowej w Drzonowie tytuł Super Lodołamacza. ZAZ w Drzonowie otrzymał ją za szczególną wrażliwość i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Zdaniem Kapituły działalność Zakładu na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.