Samorząd równych szans.
Urząd Marszałkowski po raz kolejny otrzymał wyróżnienie w konkursie i tytuł „Samorządu równych szans”. W tym roku otrzymaliśmy nagrodę za projekt „Panorama Zakładów Aktywności Zawodowej Regionu Kujawsko-Pomorskiego”.
 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest promowanie najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz praw osób niepełnosprawnych i poprawy jakości ich życia. O nagrodę mogły się ubiegać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy, powiatu i województwa.
 

W tym roku Urząd Marszałkowski otrzymał wyróżnienie za realizację projektu „Panorama Zakładów Aktywności Zawodowej Regionu Kujawsko-Pomorskiego”. W ramach przedsięwzięcia prowadzono szereg działań, których celem było kształtowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnosprawnych pracowników oraz promowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej z regionu. Powstał między innymi portal internetowy zaz.kujawsko-pomorskie.pl i katalog markowych produktów ZAZ, odbyła się też poświęcona tej tematyce konferencja.

To już trzecie wyróżnienie przyznane dla województwa przez FIRR. W 2010 roku otrzymaliśmy statuetkę i tytuł „Samorządu Równych Szans” za projekt „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących w warunkach domowych” (więcej tutaj). W roku 2009 tytuł „Samorząd Równych Szans” i wyróżnienie zostało przyznane za projekt „Kujawsko-Pomorskie bez barier 2007-2008” (więcej tutaj).

 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

20 grudnia 2013 r.