Dla pracodawców - ZAZ Brodnica.

Ocena poziomu sprawności społecznej i zawodowej pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy.

 Pracownik Rafał Sikorski, lat 37, kawaler . Zatrudniony w ZAZ od 01.01.2009r. posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pracownik fizycznie sprawny. W chwili obecnej stan zdrowia jest stabilny.

Zatrudniony w ZAZ jako robotnik gospodarczy. Oprócz prac porządkowych wykonuje również prace związane z przeprowadzanymi              w Zakładzie remontami i pełni funkcję opiekuna podczas przewozu dzieci do szkoły specjalnej. Jest zdyscyplinowany i chętnie wykonuje swoje obowiązki zawodowe.

 Pracownik ukończył szkołę zawodową w zawodzie ślusarz mechanik, posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące, odbył kurs pedagogiczny. Na podstawie przebiegu zatrudnienia w ZAZ, zaangażowania w pracę  i chęć osobistego rozwoju oraz z powodu stabilnego stanu zdrowia, Zespół Programowy wnioskował o zwiększenie zatrudnienia pracownika do 0,8 etatu. Jeśli stan zdrowia nie ulegnie pogorszeniu, jest to osoba, rokująca pozytywnie jeśli chodzi o  zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

 

                                         Pracownik Sławomir Roskowski lat 35, żonaty. Ma określony znaczny stopień niepełnosprawności. Samodzielny w samoobsłudze, zadbany, porusza się samodzielnie z niewielkim wsparciem laski, samodzielnie jeździ samochodem.

                                 Pracownik ma wykształcenie średnie policealne w zawodzie technik mechanik oraz  technik bhp. Legitymuje się certyfikatami kursów: komputerowego, obsługi kasy fiskalnej, kierowcy wózków jezdniowych. Przed chorobą pracował 8 lat jako operator maszyn w narzędziowni   w Wytwórni Okuć Meblowych. Obecnie jest na rencie.

                                 Od września 2013roku był zatrudniony w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy w charakterze pracownika obsługi parkingu. Bardzo szybko zapoznał się z obowiązkami na swoim stanowisku pracy i poprawnie je wykonywał. Od stycznia 2014r. jego obowiązki poszerzyły się o pracę recepcjonisty w hotelu. Szybko się uczy nowych umiejętności. Obecnie pracuje jako referent administracyjno- biurowy. Posiada pełen zakres predyspozycji psychicznych  i fizycznych do wykonywania   powierzonych obowiązków. Będąc pracownikiem ZAZ ukończył podstawowy kurs księgowości, kurs pedagogiczny, kurs nauki języka angielskiego. Łatwo  nawiązuje kontakt z innymi osobami. Raczej mało podatny na stres, dobrze radzi sobie w sytuacjach problemowych.

                                 Zespół Programowy ZAZ ocenia, że pracownik jest gotowy do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy.

 

Pracownik Karol Straus, lat 30, kawaler. Posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Porusza się swobodnie, bez zaopatrzenia ortopedycznego, jeździ na rowerze. Jest szczupłej budowy ciała, ma raczej słabą kondycję fizyczną. Dba o swój wygląd.

         Pracownik posiada wykształcenie wyższe. Ukończył wydział prawa          i administracji, ma też ukończone studia podyplomowe w zakresie rachunkowości    i zarządzania. Zna język angielski w zakresie komunikatywnym. Lubi pracę       związaną z obsługą i konserwacją sprzętu elektronicznego i komputerowego, zna się na niej, ale nie ma udokumentowanych tych umiejętności, jest samoukiem w tej dziedzinie. Wcześniej odbywał staże zawodowe w kilku zakładach pracy, ale nigdy nie podjął stałego zatrudnienia.

                   W Zakładzie Aktywności Zawodowej pracuje, od grudnia 2015 roku. Wykonywał w tym czasie pracę jako pracz i pracownik gospodarczy. Obecnie od dłuższego czasu jest recepcjonistą oraz pełni funkcję opiekuna w trakcie przewozu dzieci do szkoły specjalnej. W trakcie zatrudnienia ukończył kurs pedagogiczny.

         Z uwagi na dużą dyspozycyjność oraz zaangażowanie i chęć osobistego rozwoju  od 1 października 2017r. pracownik otrzymał zatrudnienie na 0,8 etatu.

Chciałby w przyszłości  pracować z komputerem.

 

Pracownik Marcin Siudowski, lat 41, kawaler. Posiada znaczny stopień niepełnosprawności. Całkowicie  samodzielny   w samoobsłudze, zadbany. Bez problemu porusza się wszystkimi środkami  komunikacji. Pracownik  w dobrej kondycji fizycznej. Trenuje grę w kręgle klasyczne.  Ma wykształcenie zawodowe w zawodzie szczotkarz ręczny.          Od 14.01.2008r. zatrudniony jest w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy początkowo na stanowisku pomocy kuchennej, obecnie pracuje jako robotnik  gospodarczy. Wykonuje czynności związane   z utrzymaniem czystości w różnych pomieszczeniach hotelowych, zapoznał się tez z obsługą magla elektrycznego i pralki.

         Pracownik w trakcie zatrudnienia nabył pewności siebie i obecnie wszystkie zlecone prace wykonuje poprawnie i samodzielnie.

         Zespół Programowy Zakładu Aktywności Zawodowej pozytywnie opiniuje jego gotowość do podjęcia pracy na otwartym rynku.

 

Pracownik Rafał Domżalski, lat 40. Posiada znaczny stopień niepełnosprawności, porusza się na wózku inwalidzkim. Korzysta sporadycznie ze środków komunikacji miejskiej, nie ma własnego samochodu.

 Od 2007 roku zatrudniony w ZAZ, początkowo na stanowisku recepcjonisty, obecnie jako pracownik obsługi parkingu. Pracownik bardzo komunikatywny, dba o swój wygląd.

         Zarówno na jednym, jak też na drugim stanowisku poprawnie wykonywał swoje obowiązki zawodowe. Poznał obsługę wszystkich urządzeń  i jest w pełni profesjonalny w obsłudze klienta. Pracując w ZAZ ukończył Liceum Ogólnokształcące i zdał maturę.

         Zespół Programowy pozytywnie ocenił możliwości zawodowe pracownika i sugeruje poszukiwanie pracy na otwartym rynku.

 

Pracownik Jarosław Lemanowicz, lat 41, posiada znaczny stopień niepełnosprawności. Porusza się na wózku inwalidzkim, samodzielnie jeździ samochodem. Posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące.

         W ZAZ zatrudniony w 2008roku, początkowo jako pracownik gospodarczy, obecnie jest recepcjonistą.

         Bardzo łatwo nawiązuje kontakt z klientem, cechuje go wysoka kultura osobista, jest zrównoważony, mało podatny na stres. Prawidłowo posługuje się komputerem, jest samodzielny.

         Zespół Programowy uznał, że pracownik jest gotowy do podjęcia pracy na otwartym rynku.

 

Pracownik Grzegorz Pszuk, lat 50,znaczny stopień niepełnosprawności. Porusza się na wózku inwalidzkim. Reprezentuje wysoki poziom zaradności życiowej w zakresie samoobsługi.

Od 2007roku pracuje w ZAZ na stanowisku recepcjonisty. Jest bardzo obowiązkowy, samodzielny, profesjonalnie obsługuje klientów zarówno w bezpośrednim kontakcie, jak też przez telefon.  Dba o wizerunek firmy, jest bezkonfliktowy, mało podatny na stres. Zna obsługę komputera. Uczestniczył    w kursie grafiki komputerowej i języka angielskiego.

Zespół Programowy pozytywnie ocenia jego pracę i stwierdza, że jest gotowy do podjęcia podobnej pracy na otwartym rynku.

 

"Hotelik Centrum"
Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy

ul. Kamionka 24
87-300 Brodnica
Telefon: 056 498 20 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.hotelikcentrum.eu