Dla pracodawców - ZAZ Drzonowo.

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie

Szanowni Państwo !

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i wymaganiom rynku pracy, Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie organizuje zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym  stopniem niepełnosprawności, dążąc do podniesienia jakości kompetencji zawodowych, zapewniając pracownikom poznanie świata pracy i nowoczesnych technologii.

Wykonywanie pracy w zakładzie aktywności zawodowej jest okresowe. Zatrudnieni pracownicy poznają stanowiska pracy w zakładzie, nabywają praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje pracownicze, zwiększają tym szanse zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z ofertą produkcyjną i potencjałem pracowniczym naszego zakładu. Wielu pracowników jest gotowych do zmiany zatrudnienia, mobilnych i zainteresowanych dalszym kształceniem zawodowym. Pracownicy zakładu to mieszkańcy powiatu chełmińskiego. W ZAZ Drzonowo pracownicy zatrudnieni są na stanowisku  pomocnik rzemieślnik w pracowniach: stolarskiej, rękodzielniczej, wyrobów z papieru i tektury oraz w dziale wytwórczo-usługowym (dział ten zajmuje się utrzymywaniem czystości wewnątrz i wokół nieruchomości).

Jeśli kompetencję zawodowe nie będą spełniać Państwa oczekiwań jesteśmy skłonni zorganizować szkolenie zawodowe dla wybranych pracowników.

Zapraszamy do odwiedzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie lub o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 56 675 89 28.

Drzonowo, dnia 12.06.2013r.