Links.

LINKS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ORGANIZATORZY ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Miasto Bydgoszcz

Gmina Białe Błota

Powiat Brodnicki

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

 Gmina Lisewo

 Powiat Radziejowski